به گزارش پارس نیوز، 

مدیرمسوول روزنامه «شرق» درباره راه‌هایی که به بهبود وضعیت بخش‌های خبری رسانه ملی منجر می‌شود، گفت: صداوسیما به بازنگری جدی در بخش‌های خبری خود نیاز دارد و باید انقلابی را ایجاد کند تا از عصر ماقبل اینترنت گذر کند و به عصری که همه مردم در آن حضور دارند، وارد شود.

مهدی رحمانیان درباره شیوه انعکاس اخبار در صداوسیما تصریح کرد: سازمان صداوسیما هنوز در عصر قبل از ظهور اینترنت باقی مانده و از آن دوره خارج نشده است؛ بنابراین فکر می‌کند که مردم هم هنوز در آن عصر زندگی می‌کنند و هر چه را که به مردم بگوید، آن‌ها نیز قبول می‌کنند، چون هیچ بسته خبری دیگری در دسترس مردم نیست. غافل از اینکه در حال حاضر منابع بی‌شمار خبری وجود دارد و مردم معطل اخبار صداوسیما نمی‌مانند.

 

مدیرمسوول روزنامه «شرق» درباره تاثیر تصمیم‌گیری مدیران در انتشار اخبار صداوسیما اظهار کرد: مدیران در راستای انتشار اخبار بی‌تاثیر نیستند. با تعدادی از آن‌ها که صحبت کردم، مدعی بودند که از بیرون برخی مسائل به آن‌ها تحمیل می‌شود و ناچار هستند که به سفارشات عمل کنند و این سفارشات باعث می‌شود که بین صداوسیما و مخاطب فاصله‌ای ایجاد شود. این حرف آن‌ها تا حدی درست است،‌ اما به نظرم صداوسیما هم باید در حوزه عملکرد خود بازنگری داشته و مسائل خود و جامعه را ارزیابی کند تا بتواند از این مرحله گذر کند.

رحمانیان با اشاره به خطوط قرمزی که برای صداوسیما وجود دارد، در پایان گفت: تا زمانی که این روند ادامه دارد،  احتمال این که صداوسیما بتواند با مخاطبان آشتی کند، وجود ندارد. اما صداوسیما هم باید تلاش کند تا این خطوط قرمز را کم‌رنگ کند یا لب به لب آن راه برود یا حتی کسانی را که به آن‌ها سفارش می‌دهند را قانع کنند تا فضای جدیدی ایجاد شود.

انتهای پیام/