به گزارش پارس نیوز، 

از اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، حسین تاریخی اظهار داشت: مواجهه دانش آموزان با دوگانگی یا چندگانگی تربیتی بدترین اتفاق است.
وی با اشاره به اینکه هم راستا نبودن شیوه های تربیتی در مدرسه و خانواده تاثیرات سویی در دانش آموزان خواهد داشت، بر تاثیر روابط مستمر والدین با مدرسه در اعتلا و پیشرفت دانش آموزان تاکید کرد.
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: مدرسه به عنوان دومین مامن فرزندان که روزانه حدود 8 ساعت از وقت بچه ها در این کانون سپری می شود می تواند با همکاری، مشارکت و همفکری والدین و مسئولان مدرسه در تامین بهداشت روانی جوانان و نوجوانان تاثیرگذار باشد.
وی مدرسه و خانواده را دو نهاد مهم در تربیت دانش آموزان دانست و با اشاره به حساسیت و ویژگی های منحصر به فرد کودکان و نوجوانان گفت: این دو نهاد برای حفظ سلامت بچه ها باید از یکسری اصول پیروی کنند و توجه داشته باشیم که انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند و نمی توان یک نسخه واحد برای تربیت همه ارائه داد.
تاریخی که به مناسبت روز اولیا و مربیان سخن می گفت، ادامه داد: مدرسه و خانه به تنهایی نمی توانند در اعتلای فکری و اخلاقی دانش آموزان تاثیرگذار باشند مگر آنکه به یک مرکز تربیتی و آموزشی با سیاست های همگام مبدل شوند و این امر با برگزاری و تعامل انجمن های اولیا و مربیان محقق می شود.
وی تبادل نظر بین مربیان و والدین در خصوص آموزش و مسائل تربیتی بچه ها در راستای یکسو شدن روش های تربیتی را ضروری دانست و افزود: اعضای انجمن اولیا و مربیان شامل پدران، مادران، دانش آموزان و مربیان مدرسه هستند که اهداف مشترکی را مد نظر دارند و از هیچ تلاشی برای پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان دریغ نمی کنند.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تصریح کرد: دو نهاد خانه و خانواده زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند که با ویژگی های بچه ها آشنا باشند بنابراین شناخت مسائل تربیتی نیازمند شناسایی ویژگی ها و خصوصیات دانش آموزان است و این امر نیز تعامل هر چه بیشتر والدین و مربیان را ضروری می کند.
علمی**1883**1440