به گزارش پارس نیوز، 

هدف از اجرای این طرح استاندارد سازی مراکز و خدمات گردشگری جزیره کیش به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات، شفاف سازی نوع خدمات برای گردشگران و نرخ گذاری براساس کیفیت وکمیت خدمات، طرح رتبه بندی برای حوزه های مختلف عنوان شده است.
دراین طرح با شناسایی وضع موجود و بررسی شاخصه هایی مانند تجهیزات، نیروی انسانی و میزان تخصص پرسنل، فضای کلوپ ها، سطح اقتصادی و درآمدزایی، و نحوه مدیریت مجموعه ، کلوپ های تفریحات دریایی کیش رتبه بندی و براساس این رتبه بندی نرخ های خدمات دهی تعریف می شود.
سازمان منطقه آزاد کیش به زمان دقیق اجرای این طرح اشاره نکرد اما اضافه کرد: دراین طرح که بصورت متداول برای حوزه های مختلف خدمات گردشگری در حال طراحی و اجراست وبا مشارکت موسسه ورزش و تفریحات سالم و پس از برگزاری جلسات مشاوره و تخصصی با تیم مشاور و اعضای جامعه کلوپ داران کیش اجرائی می شود.
در نشستی تخصصی که به همین منظور با حضور فعالان این حوزه، مدیران و کارشناسان معاونت گردشگری و کارشناسان موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش برگزار شد، مدیر نظارت بر مراکز و خدمات گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهداف عالی معاونت گردشگری در جهت استاندارد سازی خدمات به عنوان پایلوت گردشگری کشور به شرح مزایای اجرای این طرح پرداخت و از فعالان بخش خصوصی خواست تا با مشارکت موثر در اجرای این طرح به ارتقاء سطح کیفی خدمات و افزایش میزان رضایتمندی گردشگران کمک کنند.
طرح رتبه بندی خدمات گردشگری به همت معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش پیش از این برای کشتی های تفریحی اجرایی شده است.
1339