به گزارش پارس نیوز، 

 روز چهارشنبه ١٨ مهر ماه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مذکور با حضور کلاته نماینده وزارت کار برگزار شد و بعد از ارائه گزارشات سالانه هیئت مدیره و بازرس که مورد تأیید اعضا قرار گرفت نوبت به انتخاب هیئت مدیره و بازرس رسید که نتیجه آن بدین شرح است.

اعضای اصلی هیئت مدیره:
١- آقای ناصر انتظاری
٢- آقای بهمن اردلان
٣- آقای آرش قاسمی
٤- آقای کامران سحرخیز
٥- آقای بهمن حیدری
٦- آقای بهروز معاونیان
٧- آقای محمدرضا دلپاک

اعضای علی البدل هیئت مدیره:
١- آقای محمود موسوی نژاد
٢- آقای محمد کشفی
٣- آقای حمید قدکچیان

بازرس اصلی:
آقای مازیار شیخ محبوبی
بازرس علی البدل:
آقای روح الله جعفربگلو