به گزارش پارس نیوز، 

 قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی روز ملی سینما را تبریک گفت که متن آن به شرح زیر است:

"سینما سی نما؛

روز ملی هنر هفتم امسال گره خورد به "رستاخیز" خون؛ «راحله مسلمان در "روز واقعه" به عبدالله نصرانی گفت: عشق آتش است؛ این عشق مرکب است نه مقصد تا این عضق با تو چه ها کند...

عبدالله گفت: همه حجت مسلمانی من، حسین ابن علی است.»

سینما دنیای آزاداندیشی و به تصویر کشیدن ذهن زیباست؛ سینما سینماست.

سپاس از آغاز تا امروز به تمام اهالی حوالی سینما که عمرشان را به این عشق قمار کردند...

خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش/ بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر ... "/

پایان پیام