به گزارش پارس نیوز، 

حمیرا ریاضی (بازیگر) به همراه دخترش در اکران خصوصی فیلم سینمایی شعله ور ، در موزه سینما جضور یافت.

 

364036 Gahar ir عکسهای حمیرا ریاضی و دخترش با تیپ متفاوت در اکران شعله ور_پوپای_%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88

004076 Gahar ir عکسهای حمیرا ریاضی و دخترش با تیپ متفاوت در اکران شعله ور_پوپای_%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88

425182 Gahar ir عکسهای حمیرا ریاضی و دخترش با تیپ متفاوت در اکران شعله ور_پوپای_%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88

847482 Gahar ir عکسهای حمیرا ریاضی و دخترش با تیپ متفاوت در اکران شعله ور_پوپای_%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88

انتهای پیام/