به گزارش پارس نیوز، 

«هزارپا» و «تگزاس» مانند هفته های گذشته همچنان در صدر فروش فیلم های سینمایی هستند.

–هزارپا در ۶۵ روز اکران؛ ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون

–تگزاس در ۱۴۳ روز اکران؛ ۱۴ میلیارد و ۷۳۰ میلیون

–دشمن زن در ۸۶ روز اکران؛ ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون

–تنگه ابوقریب در ۳۰ روز اکران؛۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون

–دم سرخ‌ها در ۳۷ روز اکران؛۲میلیارد و ۴۵۰ میلیون

–خاله قورباغه در ۷۲ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۳۶۰ میلیون

–کاتیوشا در ۴۴ روز اکران؛۲میلیارد و ۱۰۰میلیون

–دارکوب در ۷۲ روز اکران؛۲میلیارد و ۱۰۰ میلیون

–شعله‌ور در ۲۳ روز اکران؛ ۶۸۰ میلیون

–همه چی عادیه در ۲۳ روز اکران؛ ۲۲۰ میلیون

–پشت دیوار سکوت در ۲۳ روز اکران؛ ۱۳۰ میلیون

–داش آکل در ۹ روز اکران؛ ۸۵ میلیون

–راه رفتن روی سیم در ۲۳ روز اکران؛۴۵ میلیون

–آخرین بار کی سحرو دیدی؟ در ۹ روز اکران؛۳۷ میلیون

–چراغ‌های ناتمام در ۲ روز اکران؛ ۳میلیون

–یک کیلو و بیست و یک گرم در ۲ روز اکران؛ ۲میلیون