به گزارش پارس نیوز، 

در برنامه جمعه شب «خنداننده شو» وحید رحیمیان که در گروه فرهاد آئیش اجرا می کند وقتی روی سن آمد نتوانست اجرای خود را به پایان برساند.

در قسمتی از این برنامه که مربیان با اعضای گروه خود به صحبت می نشینند، فرهاد آئیش با عصبانیت به گفت و گو با وحید رحیمیان نشست که در کلیپ ذیل می بینید.

 

خبرنگار: فاطمه زاهد