به گزارش پارس نیوز، 

بنیاد سینمایی فارابی، موسسه رسانه های تصویری و امروز ه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی لیست فیلم هایی که از آن ها در این سال ها حمایت مالی کرده اند را در راستای سیاست شفاف سازی وزارت ارشاد منتشر کردند. فرزاد موتمن کارگردان سینما اولین کسی بود که به انتشار لیست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد.

موتمن در صفحه شخصی خود نوشت:

«پس از انتشار لیست حمایت هاى مالى بنیاد فارابى و موسسه رسانه هاى تصویرى از فیلم هاى سینمائى، اخیراً مرکز گسترش سینماى تجربى و مستند هـم، «جهـت شفاف سازى»، لیست مشابهى را انتشار داد و همگان دیدند که در لیست هاى مرکز گسترش و رسانه هاى تصویرى هـیچ اثرى از اسم من نیست و تنها پول دریافت شده توسط من، مبلغ صد میلیون تومان است که از بنیاد فارابى، در شرایطى که تولید «آخرین بار کى سحر را دیدى؟» داشت متوقف می شد، قرض کرده ام و از آنجا که طبق قراردادى که با تهیه کننده فیلم مزبور، آقاى عصمتى دارم، هیچگونه مسئولیت مالى متوجه من نیست، این مبلغ تماماً به تهیه کننده، سپرده شده است و پس از اکران، باید به فارابى برگردانده شود.

فکر می کنم چند تائى «نویسنده» ناراحت که به خودشان اجازه دادند، که از من به عنوان فیلمساز «رانتى» و «نفتى» و «انحصارى»، اسم ببرند، حداقل یک عذر خواهى به من بدهکارند.»


انتهای پیام/