به گزارش پارس نیوز، 

درپی استعفای امیرحسین علم الهدی بنا به دلایل شخصی، هیئت مدیره موسسه هنر وتجربه به اتفاق آرا با توجه به سوابق ارزشمند جعفر صانعی مقدم در سینمای ایران ضمن پذیرش این استعفا، ایشان را به‌عنوان مدیرعامل جدید موسسه هنر وتجربه سینمای ایرانیان انتخاب کرد.

علم الهدی همچنان عضو شورای سیاستگذاری و هیئت مدیره این موسسه خواهد بود.