به گزارش پارس نیوز، 

مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی: گوهر خیراندیش به همراه دخترش و سیامک انصاری

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از این مراسم مشاهده نمایید.

جمشید مشایخی

جمشید مشایخی

حضور جمشید مشایخی در پردیس هروی

حضور جمشید مشایخی در پردیس هروی

محمدرضا غفاری در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

محمدرضا غفاری در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

گوهر خیراندیش و دخترش در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

گوهر خیراندیش و دخترش در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

مراسم یزرگداشت جمشید مشایخی 1

مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی 1

مراسم یزرگداشت جمشید مشایخی 2

مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی 2

سیامک انصاری در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

سیامک انصاری در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

حضور جمعی از هنرمندان در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

حضور جمعی از هنرمندان در مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی

عکاس: شهاب اسدی


انتهای پیام/