به گزارش پارس نیوز، 

در مخزن کاخ‌موزه ملت، یک عدد سردیس مرد آفریقایی با تاج دور پیشانی که به نظر می رسد از طبقات بالای قبیله‌ای است به ارتفاع 25.5 سانتی‌متر و بر روی پایه چوبی به ارتفاع 3 سانتی‌متر و دیگری نیم‌تنه‌ای از یک زن آفریقایی به ارتفاع 26.5 و قطر 5 سانتی‌متر است که از عاج تراشیده شده نیاز به مرمت داشتند.
آسیب های وارده بر این آثار شامل تغییرات شیمیایی حاصل از لکهای آلودگی های مختلف و برچسب های موزه ای است که موجب تغییر رنگ شده است و تنش های حاصل از تغییرات دما-رطوبتی که آسیب هایی شامل ترک، شکستگی و پوسته ای شدن لبه های ترک را به همراه داشته است.
پس از مطالعات ماکروسکوپی (اندازه‌گیری توسط چشم غیر مسلح) و میکروسکوپی (مشاهده با چشم غیرمسلح) ریخت شناسی و کشت قارچ بر روی آنها، عملیات حفاظت و مرمت این دو اثر تاریخی شامل پاکسازی تر، حلالی و خشک فیزیکی، استحکام بخشی، اتصال بست، وصالی و بازسازی صورت گرفت.
به گزارش ایرنا، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد شامل مجموعه عمارت‌ها و کاخ‌هایی است که در دربند، شمالی‌ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران در زمینی به مساحت 110 هکتار بنا شده ‌است.
مجموعه سعدآباد، چهار دوره تاریخی قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم و پس از انقلاب ایران را سپری کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مجموعه به شکل موزه درآمد ولی با این وجود، یکی از کاخ های فعلی ریاست جمهوری برای ملاقات های رسمی در این مجموعه قرار دارد.
فراهنگ**3079**1055