به گزارش پارس نیوز، 

حجت الاسلام امیر رشت بری روز جمعه افزود: در حالی که نظام نوین آموزشی کشور بر تک نوبته شدن مدارس تاکید دارد بیشتر مدارس خلخال عمر مفید خودرا از دست داده و هم اکنون چندین مدرسه به صورت دونوبته در این شهر اداره می شود.
وی بیان کرد: بدلیل فرسودگی ساختمان اکثر مدارس وبلااستفاده شدن آنها در صورت بی توجهی به نوسازی فضاهای آموزشی در آینده بیشتر مدارس خلخال بصورت دونوبته اداره خواهند شد.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش وپرورش خلخال گفت: در حالی که دستگاه تعلیم وتربیت شهرستان با بیش از 100 نیروی انسانی مواجه است با بازنشسته شده بیش از 400 هزار معلم از سیستم آموزشی کشور در سه سال آینده مشکل خلخال در بحث کمبود نیروی انسانی چندین برابر خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه جدی مسوولان به بحث کمبود فضای آموزشی ونیروی انسانی اضافه کرد: با توجه به کمبود معلم درمنطقه نتیجه استفاده از معلمان غیر تخصصی در دروس افت تحصیلی شدید دانش اموزان در آینده خواهد بود.
وی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی در آموزش وپرورش در کنار تهدید دستگاه تعیم وتربیت فرصتی مناسب برای جذب نیروی انسانی جدید وبکار گیری جوانان خلاق است.
خلخال در جنوب اردبیل واقع است.
7119.6016