به گزارش پارس نیوز، 
 هیچکس نمی‌تواند اهمیت عکس‌های تاریخی را انکار کند. این عکس‌ها ما را به دنیایی می‌برند که فقط می‌توانیم داستان‌های قدیمی درباره آن بشنویم. در این مطلب عکس‌های کمیاب تاریخی می‌بینید که یک رویداد یا تاریخ را در دل خود پنهان کرده اند.

یک خانواده آمریکایی-اوکراینی که مرگ استالین را جشن گرفته اند
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

آخرین قایق نجات تایتانیک
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

از بین بردن بشکه‌های الکل بعد از ممنوعیت در دهه 1920
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

آل کاپون در ماهیگیری
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

پرل هاربر هنگام و بعد از بمباران
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

وودستاک (Woodstock)
 
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

ماشین بانی و کلاید در بینویل (Bienville)
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

مایکل جکسون و پل مک کارتنی
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

اولین اتوبیل ساخته شده توسط کارل بنز
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

اولین جام جهانی تاریخ
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

پیروزی میکی رورک
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

محله یهودی نشین در لهستان در جریان هولوکاست
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

دوربین اصلی لوئی راگر
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید

اندی وارهول و جوآن کولینز و پله
با این عکس‌ها به گذشته سفر کنید