به گزارش پارس نیوز، 

سلفی بهاره رهنما و همسرش (عکس)

منبع: موبنا