پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حسن شهیدانی- ماجراهای دنباله دار شیعیان لندنی مدتهاست که ذهن دلسوزان را مشغول کرده و سعه صدر اهل اطلاع موجب ریشه دواندن هرچه بیشتر این جریان در محافل مذهبی و حوزوی شده است.

وقتی با یک جریان مذهبی مواجه هستیم٬ سنگر گرفتن در هاله تقدس مانع از پرسش گری از اقدامات مشکوک و مخالف موازین این سنخ گروه ها می شود و همین فرصت خوبی است برای توسعه کمی و کیفی!

حال اگر چنین گروه هایی از بنیه مالی معتنابهی برخوردا باشند٬ پای پول هم وسط می آید و بر معادلات ارتباطی اثر می گذارد.

البته موضوع تأمین مالی هلدینگ های رسانه ای و علمی و اجتماعی وابسته به این جریان موضوع این نوشتار نیست اما نباید از یاد برد که گاهی وقتها کسانی بخاطر یک سپر خرما در صف سیاهی لشکر عمر سعد(به دور از تشبیه)٬ هم حاضرند شرکت کنند!!

مدتی است که برخی فعالان رسانه ای حوزوی خط تبرئه جریان تشیع لندنی را کلید زده اند!

ایشان حدود دو سال است که تلاش دارند بین طیف لندن نشین متجاهر این جریان (به رهبری سید مجتبی شیرازی و دامادش یاسرالحبیب) و طیف پرده نشین ساکن در قم٬ تفکیک قائل شوند!

تقسیم شیرازی ها به دو طیف معتدل و افراطی از یک سو دست جریان متجاهر را باز می گذارد و جریان داخلی را نسبت به اقدامات آنها بی مسؤلیت جلوه می دهد! و از دیگر سو چهره ای مسالمت جو و اعتدالی از قم نشینان این جریان نمایش می دهد!

گرچه اهل اطلاع٬ از ماهیت واقعی این جریان و کینه و غضب اینان نسبت به انقلاب اسلامی و نظام٬ آگاه بودند اما حوادث این روزها نشان داد که شیعیان لندنی سر ته یک کرباسند!

در ماجرای اهانت صریح به رهبری معظم که ضمنا مرجع تقلید طیف وسیعی از شیعیان ایران و جهان هم هستند٬ یکی از اعضای ارشد این جریان نه در لندن که از آشیانه تشیع زبان به اهانت گشود!

و نشان داد که جغرافیا تاثیری در سلوک و تفکر افراطی و بدزبانی شیرازی ها ندارد!

عجیب آنکه این جریان درست در کوران آشوب های کور امسال٬ به انتشار این سخنان پرداخت تا معلوم شود که برنامه ریزی گسترده ای در کار است.

به راستی اگر اینان معتدل بودند٬ خب چرا لب به طعن و توهین گشودند؟ چرا سخنان موهن را منتشر کردند؟ چرا هیچ کس بابت این سخنان عذرخواهی نکرد؟! آیا جز این است که اینان به دنبال تحریک عواطف متدینین در ایران و کربلا بوده اند؟

آنان از یک سو حساسیت مذهبی مردم عزیز ایران را بر انگیختند و اگر تدبیر دلسوزان نبود معلوم نبود چه پیش بیاید! و از دیگر سو تلاش کردند با تمسک به دروغ و فریب٬  طیفی از مردم متدین کربلا را نسبت به هیئت حاکمه ایران بدبین کنند!

دنباله های حوزوی جریان شیرازی٬ طیف ها و شخصیت ها و جریان خاصی را شامل می شود که معرفی آن می تواند در پیش گیری از حوادث مشابه و نیز ممانعت از توطئه رسانه ای جدید اینان٬ مؤثر افتد.

در این مورد گفتنی های فراوانی هست که انشاءالله به مرور بدان می پردازیم‌.

مراعات برخی ملاحظات اخلاقی مانع درج نام رسانه ها و نمونه تولیدات مزبور گردید.