جمعی از مجریان قدیمی و جدید تلویزیون در جشنواره تلویزیونی جام جم حضور داشتند.