به گزارش روزنامه "الیوم السابع"، دادگاه خانواده مصر حکم بازداشت "علیاء عساف" بازیگر زن مطلقه را صادر کرد.   

 

به نوشته الیوم السابع، علیاء عساف که بعد از طلاق بازداشت شده بود، دادگاه مصر خواستار ثابت کردن طلاق این بازیگر زن جوان شد تا برای ازدواج مجدد مدرک داشته باشد.

 

بنا بر این گزارش، دادگاه گفته برای ازدواج مجدد زود است چرا که اسناد و مدارک نشان می دهد طلاق علیاء عساف جعلی است.