میلاد عرفان پور شاعر مجموعه «درباره تو» که اثرش این روزها مورد توجه بسیاری از مخاطبان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قرار گرفته است، با بیان این که استقبال مخاطب از یک اثر هنری به یک عامل بیش از دیگر عوامل بستگی دارد، اظهار کرد: این که خالق اثر هنری و یا ادبی، تا چه اندازه با اثرش ارتباط برقرار کرده باشد به دیده شدن اثر کمک می کند. 
 
وی ادامه داد: اگر پس از ساختن یک مجسمه یا هر اثر هنری، خود صاحب اثر از آن متاثر نشود، قطعا مخاطب هم متاثر نخواهد شد. شاعر هم همینگونه است و اگر خود شاعر در زمان سرودن شعر متاثر نشود، قطعا آن شعر در مخاطب هم تاثیر نخواهد داشت. 
 
عرفان پور عنوان کرد: اعتقادم بر این بوده که شاعر باید در شعر صادق باشد. به این معنا که شعر ابزار سلوکش باشد و هر شعری که می گوید یک پله سلوک کند و همچنین شعر آیینه راستگویی از باطن شاعر باشد. اگر این دو اتفاق رخ داد و لطف خدا هم شامل حال شاعر شد، مخاطبان هم از اثر استقبال می کنند و امیدوارم مجموعه شعر جدیدم این ویژگی‌ها را داشته باشد. 
 
این شاعر با تاکید بر این که توزیع مناسب و تبلیغ اثر نیز در فروش آن تاثیر خواهد داشت، گفت: آثار اولیه یک شاعر زمانی که شهرتی ندارد و نامش شنیده نشده است، اگر جهانی در خود نداشته باشد، مخاطب را به سمت خود نمی کشد و شاعرانی هم که شناخته می شوند، در آثار اولشان جهان مدنظر را داشته اند که به شهرت رسیده اند. البته شهرت ملاک کار هنرمند نیست، چرا که از طرق انحرافی هم می توان به شهرت رسید. 
 
عرفان پور تصریح کرد: شهرت پاکی که با سلامت به دست می آید، قطعا دلیل دارد و باید آثارش را بررسی کنیم تا پی به دلیلش ببریم.