وی ادامه داد: ما پیش از انتشار این بیانیه نیز جلساتی برگزار کرده بودیم و این بیانیه هم حاصل آن جلسات بود. حالا به دنبال آن هستیم که با توافق و بر مبنای خرد جمعی، یکشنبه هفته آینده، جلسه‌ای تشکیل دهیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم و مجمع عمومی هم همان زمان تشکیل خواهد شد.
پیرنیاکان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا «خانه موسیقی» قصد دارد، در این باره با دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم جلسه داشته باشد؟ گفت: ما با دفتر موسیقی وزارت ارشاد کاری نداریم، زیرا خودمان یک نهاد صنفی هستیم و می‌توانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم. در بخشی از همان بیانیه هم ما دولت را بازخواست کرده بودیم.
گفتنی است این اظهارات سخنگوی خانه موسیقی در اعتراض به لغو کنسرتهایی صورت گرفته است که در آنها تک‌خوانی زن و رقص و مسائلی از این دست دیده شده است.
لازم به یادآوری است که خانه موسیقی ایران ۱۰ اسفند ماه ۹۳ بیانیه‌ای صادر کرد و نسبت به لغو این کنسرتها واکنش نشان داد، در حالی که برگزاری اینگونه کنسرتها معمولاً با اعتراضات مردمی همراه بود و به همین دلیل موجب لغو آنها شده است.
در همین رابطه مهر ماه ۹۳ روزنامه کیهان متن سخنان داریوش پیرنیاکان، از اعضای هیئت مؤسس خانه موسیقی را در چهاردهمین جشن خانه موسیقی منتشر کرد که طی آن اظهار داشته بود: از خواسته‌های مهم خانه موسیقی پخش شدن صدای زنان است. نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند، اما اجازه خواندن ندارند. فکر می‌کنم همه اهالی موسیقی درباره این خواسته‌ها یک صدا هستند.»