مهدی چمران منتخب شورای ششم شهر تهران درباره سرانجام ماجرای استخدام 2100نفر در  شهرداری تهران اظهار داشت: در نامه امور استخدامی قید شده که 2100 نفر از طریق استخدام در شهرداری قرار است جذب شوند، ولی مدیران کنونی شهرداری می‌گویند استخدام جدید نیست و قرار است فقط تغییر وضعیت صورت گیرد.

وی افزود: با این روش مدیران شهری، برخی بدون سابقه کاری در شهرداری می‌توانند جذب شوند، در حالی که یک کارمند ممکن است بیست سال در شهرداری فعالیت داشته ولی هنوز رسمی نشده است. 

وی ادامه داد: عموما آزمون‌ها برای کسانی برگزار می‌شود که سالها تجربه داشته و سابقه کاری آنها هم به عنوان ضریب مثبت به شرایط‌شان افزوده شود و بتوانند استخدام دائمی شوند. 

چمران تأکید کرد: ستاد مقابله با کرونا هم در حال حاضر اجازه برگزاری آزمون و حضور تعداد زیادی را جهت شرکت در آزمون در شرایط پیک پنجم کرونا را نداده است و مشخص نیست قرار است چه زمانی آزمون به صورت دقیق برگزار شود. 

وی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم فعلا دست نگه دارند. مگر شهرداری کارهایش روی زمین مانده و منتظر این 2100 نفر است که اقدامات را انجام دهند؟ 

وی با اشاره به اینکه عجله‌ای برای این موضوع نیست، گفت: از طرفی با تورم پرسنل مواجهیم و استخدام برخی در شرایط کنونی باید سنجیده انجام گیرد.