کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نشست ادواری دبیران ستاد‌های مدیریت بحران مناطق گفت: پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران فقط باید کاربری مدیریت بحران داشته باشند و هر گونه تغییر در اهداف این پایگاه‌ها مجاز نیست؛ بنابراین اگر اقدامات دیگری نظیر اقدامات ورزشی و ... هم در این پایگاه‌ها انجام شده، نباید با ماهیت و کاربری اصلی این پایگاه‌ها در تضاد بوده و بتوان آن‌ها را در کمترین زمان ممکن در حین بحران به کاربری اصلی خود بازگرداند.

وی با بیان اینکه هدف از تأسیس این پایگاه‌ها کمک به امر مدیریت بحران و ایجاد حس آسایش در شهروندان در مواقع بحران است، افزود: پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باید در خدمت اهداف مدیریت بحران باشد و تمامی ۱۰۰ پایگاه در راستای این هدف باید آماده باشند.

کرمی محمدی بر لزوم پیگیری و هماهنگی ستاد‌های مدیریت بحران مناطق با استان‌های معین تأکید کرد و با اشاره به نقش مهم و بی بدیل استان‌های معین به عنوان اصلی‌ترین واحد‌های کمکی در امر امداد رسانی در زمان بحران گفت: برای هر یک از استان‌های مذکور پایگاهی برای ذخیره تجهیزات و محلی برای استقرار گروه‌های اعزامی در نظر گرفته شده است و پایگاه‌های معین بخشی از پایگاه‌های مدیریت بحران تهران هستند که باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد.

وی افزود: پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران محل استقرار خانه‌های دوام و ایمنی، عوامل جمعیت هلال احمر، کارشناسان نواحی و ذخیره تجهیزات سبک امداد و نجات است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن این حضور به انجام برسد.

در این جلسه ابراهیم تاجیک نوری معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران نیز توضیحاتی در خصوص همکاری‌های جمعیت هلال احمر در برگزاری جلسات هماهنگی استان‌های معین با مدیران مدیریت بحران کشور و ستاد‌های مدیریت بحران مناطق ارائه داد.