به گزارش پارس نیوز، 

 با انتشار نامه تهدید آمیز حق شناس، عضو شورای شهر تهران اختلافات در عرض چند ماه بار دیگر سر باز کرد.به نظر می رسد جنگ قدرت در میان گروه های سیاسی در مدیریت شهری تهران بسیار بالا گرفته که کار به نامه سرگشاده عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی کشیده است.

پیروزی حناچی در انتخابات شهردار سوم تهران حاصل اختلافات سیاسی درون گروهی اصلاح طلبان بود و از همین نقطه وی تهدید به عزل شده و قربانی بعدی جنگ قدرت در آستانه انتخابات دهم مجلس در سال ۹۸ خواهد بود. به بیان دیگر حناچی حاصل اجماع شورای شهر نبود بلکه محصول چنددستگی و اختلاف بود.


در آستانه ورود به سال جدید به مانند اواخر سال گذشته که نجفی شهرداری را ترک کرد، انتظار می رود اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸، شهرداری تهران شاهد تحول تکراری دیگر از جنس استعفا و برکناری باشد.


خاطرات شورای شهر اول در حال تداعی شدن است و این در نهایت تعطیلی پروژه ها و توسعه تهران را تداوم خواه بخشید و شهروندان تهرانی قربانی اصلی بازی های سیاسی اصلاح طلبان بوده و خواهند