به گزارش پارس، بوالفضل قناعتی در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به موضوع بیمه تاکسیرانان تهران گفت: در سال ۸۸ به واسطه اعمال هدفمند کردن یارانه ها دولت سیاست تشویقی برای رانندگان تاکسی در نظر گرفت و آنان را بیمه کرد.  

وی ادامه داد : در آن سال اعتباری برای بیمه این عزیزان دیده شد به گونه ای که ۵۰ درصد اعتبار بیمه بر عهده دولت و ۵۰ درصد برعهده خود رانندگان بود.  

قناعتی اظهار داشت: این تامین اعتبارات بیمه تاکسیرانان ادامه پیدا کرد ولی متاسفانه امسال دولت محل تامین این اعتبارات را قطع کرده چرا که این امر مصوبه مجلس را نداشته است.  

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با شرایط فعلی هیچ خدمت رسانی به رانندگان تاکسی نمی شود و بنزین هم که گران شده و قیمت کرایه آنان نیز در کنترل مدیریت شهراست.  

قناعتی افزود: بنابراین پیشنهاد می دهم شهردار تهران پیگیر اخذ این مصوبه از مجلس شورای اسلامی باشد و اگر وظیفه ما است که گردش کار کنیم این امر هر چه زودتر انجام شود تا دولت مکلف و مجاز به تامین اعتبار مورد نیاز برای بیمه تاکسیرانان باشد.  

مهدی چمران نیز در ادامه کمیته حمل و نقل شورا را پیگیر این امر کرد.