به گزارش پارس، ایلوش وزیری با بیان اینکه کل محدوده زوج و فرد به تعداد ۱۱۰ معبر و داخل محدوده ۷۰ محل است، گفت: کار نصب سیستم‌های محدوده مرزی به اتمام رسیده است و تخلفات ورود به محدوده زوج و فرد توسط سیستم‌های مذکور ثبت و متخلفین جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: هم اکنون سیستم های مذکور با اطلاع رسانی تخلف به صورت ارشادی از طریق ارسال پیامک به شهروندان در حال انجام کار بوده و بزودی تخلفات از حالت ارشادی به حالت ثبت در سیستم و پرونده مالکین خودرو ثبت و منظور می شود.