به گزارش پارس به نقل از ایسنا، میثم مظفر با اعلام خبر ممنوعیت تردد تاکسی‌های فاقد کارنامه هوشمند در محدوده طرح ترافیک گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی هیئت وزیران ابلاغی به اتحادیه تاکسیرانان، کلیه تاکسی‌های شهر موظف هستند پروانه معتبر تاکسیرانی دریافت کنند و اگر فاقد این پروانه باشند؛ حق تردد در شهر را ندارند.

وی با بیان اینکه از سه سال گذشته تا کنون شهرداری تهران نسبت به ابطال کارنامه‌های قدیمی و سنتی و صدور کارنامه هوشمند اقدام کرده است، ادامه داد: با این حال تعدادی از تاکسیران‌ها هنوز کارنامه هوشمند دریافت نکرده و بر همین اساس حق تردد در شهر را ندارند.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در گام اول از هفته آینده تاکسی‌های فاقد کارنامه هوشمند حق تردد در محدوده طرح ترافیک را ندارند، گفت: در غیر این صورت به صورت هوشمند و توسط دوربین‌های مکانیزه جریمه خواهند شد.

مظفر با بیان اینکه مهلت صدور کارنامه هوشمند یکسال است که به اتمام رسیده گفت: با این حال رانندگانی که فاقد کارنامه هوشمند هستند تنها تا پایان هفته آتی فرصت دارند نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنند.