محسن پیرهادی در گفت وگو با «تهران پرس» در خصوص اظهارنظر اخیر استاندار تهران مبنی بر انتخاب شهردار توسط رای مردم اظهار داشت:آقای استاندار نظر شخصی خود را اعلام کرده است و همچنین اعضای شورای شهر نیز نظر خودشان را در این باره ارائه کرده اند.باید منتظر ماند و دید که تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره انتخاب شهردار توسط رای مردم چگونه خواهد بود.

وی ادامه داد:یقینا اظهارنظر استاندار تهران موافق تصمیمات دولتی نخواهد بود.برخی از مسئولین اجرایی کشور در طی مصاحبه هایی که انجام می دهند بعضا اظهارنظرهایی می کنند که لزوما موافق تصمیمات دولت و یا مجلس نخواهد بود.البته اعضای شورای شهر تهران مخالف اظهارنظر استاندار تهران است.

این عضو شورای شهر تهران درباره علت مخالفت اعضای شورای شهر تهران با لایحه دولت مبنی بر انتخاب شهردار توسط رای مردم اظهار داشت:معتقدیم که هنوز بسترهای لازم برای انتخاب شهردار توسط رای مردم مهیا نشده است.قانون شوراها را مکلف کرده است که انتخاب شهردار بایستی توسط منتخبین مردم در شورای شهر انتخاب شود و پایبند نبودن به این موضوع با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

پیرهادی در ادامه تصریح داشت:با انتخاب شهردار توسط رای مردم عملا قدرت شوراها تضعیف می شود و این با قانون اساسی مغایرت دارد.انتخاب مستقیم شهردار توسط رای مردم کار خوبی نیست.مسئولین اجرایی کشور بایستی تلاش کنند جایگاه شوراها بهبود پیدا کند و قدرت تصمیم گیری و نظارت خود را بر اساس قانون اساسی حفظ کنند.