به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، اتحادیه اروپا امروز انفجارهای نزدیک سفارت ایران در بیروت را محکوم و این اقدام تروریستی را خشونت علیه شهروندان توصیف و آن را امری غیر قابل پذیرش دانست.

مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: اشتون از این تجاوز شوکه شد و آن را با شدیدترین عبارت ها محکوم می کند و هرگونه خشونت علیه شهروندان را غیر قابل پذیرش می داند.

همچنین اشتون خواستار فراهم کردن زمینه برای تحقیقات از سوی همه گروه ها و همکاری با مقامات امنیتی شد.