به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر مصطفی قانعی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) است و بنابر حکم وزیر بهداشت به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شده است.

همچنین ریاست انستیتو پاستور ایران، مشاور وزیر و دبیر شورای فناوری های سلامت نیز از دیگر احکام دکتر هاشمی برای دکتر قانعی است.

پیش از این دکتر قانعی در مدت وزارت دکتر مرضیه وحید دستجردی و دکتر محمدحسن طریقت منفرد نیز سمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را بر عهده داشت.