به گزارش پارس ، کیهان به نقل ازروزنامه نیویورک تایمز با تاکید بر این ارزیابی نوشت: ایران مهم ترین بازیگر غایب در مذاکرات مربوط به سوریه است و اگر آمریکا واقعا خواستار حل و فصل دیپلماتیک جنگ سوریه است باید ایران را وارد مذاکرات کند.
در این مقاله آمده است: صادقانه امیدواریم که رئیس جمهوری روسیه خواستار ایفای نقش صلح آفرین در سوریه باشد. البته در این زمینه شک وجود دارد.


این روزنامه می نویسد: « اما اگر آمریکا واقعا به حل و فصل دیپلماتیک جنگ در سوریه اعتقاد دارد- فراتر از هدف مهم اما ناکافی خلع سلاح شیمیایی- باید چند صندلی بیشتر در پشت میز مذاکرات قرار دهد. ایران مهم ترین بازیگر غایب است. روسیه اسلحه به سوریه می دهد و از این کشور حمایت سیاسی می کند. اما ایران بطور مستقیم و از طریق جنگجویان حزب الله، به بشار اسد برتری در صحنه نبرد داده است. »


تحلیلگر نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: « تمایل ما این بوده که ایران را به عنوان یک برنامه هسته ای یاغی که کشوری هم به آن الصاق شده است در نظر بگیریم تا یک قدرت منطقه ای که می توانیم با آن تعامل مفید داشته باشیم. من در مورد رژیم ایران دچار توهم نیستم. خودم را هم گول نمی زنم. اما ایران منافع زیادی در حفظ سوریه دارد. سوریه پایدارترین متحد ایران در منطقه و مسیر ارسال امکانات برای حزب الله و نیز سنگری در برابر افراط گراهای سنی است.

تنها این هدف آخری با منافع آمریکا همپوشانی دارد. بنابراین با حضور ایران در میز مذاکرات سوریه نیز هیچ تضمینی برای موفقیت دیپلماسی نیست اما با غیبت ایران، احتمال شکست مذاکرات بیشتر است بخصوص اگر بخواهیم از موضوع سلاح شیمیایی فراتر برویم. »


نیویورک تایمز در پایان نوشت: ساده لوحانه است که فکر کنیم دراز کردن دست تعامل به سوی ایران در این بحران فوری (سوریه) قدمی در مسیر نزدیکی و آشتی با ایران است. اما به هرحال این اقدام دست کم یک قدم برای دور شدن از لبه پرتگاه رویارویی است.