به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی اکبر صالحی، با اشاره به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که عصر روز چهارشنبه به وقت وین پایتخت اتریش در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار گرفت، با بیان اینکه انتشار گزارش های آژانس درباره ایران دیگر امری عادی و تکراری شده است، اظهار کرد: در این گزارش آژانس به جزییات فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران مثل تعداد سانتریفیوژها اشاره کرده است.

وی درباره توافق ایران و آژانس برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی که در گزارش به آن اشاره شده است، با تایید این مطلب گفت: در ادامه گفت وگوهای قبلی میان ایران و آژانس، قرار شده است کارشناسان آژانس و سازمان انرژی اتمی، ۵ مهرماه در وین با یکدیگر دیدار کنند.

صالحی در پاسخ به برخی ادعاها و جوسازی رسانه ای درباره سایت پارچین گفت: این حرف ها درباره پارچین غیرعلمی است. مواد رادیو اکتیو چیزی نیست که با آسفالت کردن و یا هر چیز دیگر قابل پنهان کردن باشد. برخی رسانه های خارجی سعی در انحراف اذهان وافکار عمومی در این باره دارند و می خواهند از بی اطلاعی عموم مردم استفاده کرده و اتهام هایی را به ایران وارد کنند.

رییس سازمان انرژی اتمی همچنین درخصوص درخواست آژانس برای بازدید از پارچین تصریح کرد: به این موضوع در چارچوب مذاکرات ایران و آژانس به طور جداگانه پرداخته خواهد شد و دیدگاه های دو طرف در مذاکرات بیان می شود.

صالحی همچنین درخصوص نیروگاه بوشهر به خبرنگار ایسنا گفت: کارها در بوشهر طبق روال ادامه دارد و بعد از آنکه تمام تست ها انجام شد و از کارکرد درست تجهیزات اطمینان حاصل کردیم، پیمانکار روسی طبق برنامه نیروگاه را به کارفرما تحویل می دهد و در طی سه سال بعد، از تعداد کارشناسان روس به طور مرتب کاسته خواهد شد.

رییس سازمان انرژی اتمی درباره زمان تحویل نیروگاه به پیمانکار ایرانی با بیان اینکه زمان خیلی در این مساله مهم نیست، گفت: مهم آن است که از کارکرد صحیح نیروگاه اطمینان حاصل کنیم، پس از آن نیروگاه را تحویل می گیریم.