به گزارش پ ارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را در بین اعضای شورای حکام آژانس توزیع کرد که بخش ششم و آخر متن کامل آن به شرح زیر است:

خلاصه

۶۷. در حالیکه آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف از مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و سایت های خارج از تاسیسات اعلام شده (LOF) از طرف ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می دهد، ایران شرایط لازم را برای همکاری فراهم نمی کند. از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند بنابراین آژانس قادر به ارائه تضمین معتبر درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده از سوی ایران نیست و بنابراین نمی تواند نتیجه گیری کند که همه مواد هسته ای موجود در ایران در راستای اهداف صلح آمیز است.

۶۸. ایران همچنان توافقنامه اصلاحی کد ۳.۱ قراردادهای الحاقی بخش عمومی را، علی رغم اظهارات این آیین نامه در رابطه با ساخت رآکتورهای تحقیقاتی جدید، تأسیسات غنی سازی اورانیوم جدید، و رآکتورهای تولید برق جدید، اجرا نمی کند. به علاوه کمبود اطلاعات به روز طراحی مربوط به رآکتور IR-۴۰ همچنان تأثیری مخرب بر توانایی آژانس در تشخیص و بازبینی مؤثر طراحی تأسیسات و به کارگیری مؤثر رویکرد امنیتی دارد.

۶۹. برخلاف قطعنامه‎ های شورای حکام در نوامبر ۲۰۱۱ و سپتامبر ۲۰۱۲ و علیرغم ۱۰ دور گفت وگوهای فشرده میان آژانس و ایران از ژانویه ۲۰۱۲، دستیابی به توافقی در زمینه یک سند ساختاری ممکن نبوده است. دور بعدی گفت وگو میان تهران و آژانس برای ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ برنامه ریزی شده است. با توجه به ماهیت و حدود اطلاعات موثق در دسترس آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران، برای ایران ضروری و فوری است که بر اساس نگرانی های آژانس وارد گفت وگوها شود. ممکن نخواهد بود که آژانس مباحث مهم، شامل آنها که مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران هستند را حل کند، مگر آن که ایران به الزامات آژانس مبنی بر اجرای بازرسی مؤثر پایبند باشد.

۷۰. فعالیت های مهم و گسترده ای که در مجموعه داخلی سایت « پارچین» انجام می گیرد و آژانس مکرراً درخواست دسترسی به آن را کرده است، به طور جدی توانایی آژانس در انجام بازرسی و راستی آزمایی موثر را تحت الشعاع قرار داده است. آژانس این درخواست خود را به صراحت تکرار می کند که ایران بدون تأخیر بیشتر، پاسخی حقیقی به پرسش های مفصل و جزئی آژانس مربوط به پارچین و متخصصین خارجی ارائه کند و دسترسی به محل فوق الذکر را فراهم نماید.

۷۱. مدیر کل همچنان از ایران می خواهد که توافقنامه پادمان و دیگر تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند و با آژانس در زمینه دستیابی به نتایجی حقیقی و محسوس در همه موضوعات مهم و برجسته همکاری کند؛ همانطور که قطعنامه های شورای حکام و قطعنامه های الزام آور شورای امنیت ایجاب می کنند.

۷۲. مدیر کل به نحو مقتضی به گزارش های خود ادامه می دهد.