به گزارش پارس به نقل ا ز واحد مرکزی خبر، خبرگزاری فرانسه از لاهه، بان کی مون در سخنانی در کاخ صلح در لاهه گفت: « شورای امنیت به منظور برقراری صلح باید متحد شود » .


وی تأکید کرد: « به خطرناکترین لحظه در این منازعه رسیده ایم» .
بان کی مون گفت شورای امنیت باید « از اختیارش برای صلح استفاده کند و سوریها مستحق راهکارهایی هستند و مستحق سکوت نیستند. سوریه امروز بزرگترین چالش در جهان است» .


دبیر کل سازمان ملل گفت: « استفاده از سلاحهای شیمیایی از هر طرف و با هر توجیه و تحت هر شرایطی که باشد نقض قوانین بین المللی است » .
وی افزود: « پس از گذشت چند روز از این حمله نمونه های ارزشمندی گرفته شد و با قربانیان و شاهدان نیز مصاحبه شده است» .