به گزارش پارس ، تسنیم به نقل از روزنامه « الانباء» ، همزمان با انتشار خبرها و گزارش ها درمورد حمله احتمالی به سوریه، از جمله گفته های « چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا که نیروهای نظامی آن کشور منتظر دستور رئیس جمهور هستند، مقام های خاورمیانه نیز به این موضوع واکنش نشان داده اند. در همین راستا، « نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان گفته است: « حمله نظامی به سوریه جنگ هزار ساله می شود. »