به گزارش پارس ، اسماعیل دوستی عضو راه یافته به شورای شهر تهران اخیرا در یادداشتی در روزنامه اصلاح طلب شرق، با حمله به اصولگرایان راه یافته به شورا و همچنین سیاه نمایی علیه عملکرد شورای سوم و شهردار تهران نوشت: " چرا برخی از همین اعضا خطاب به منتخبان اصلاح طلب مردم می گویند « بی انصافی است اگر به شهرداری مجدد قالیباف رای ندهید! » البته پاسخ اصلاح طلبان نیز به آنان روشن است: « بی انصافی است اگر با وجود این همه کاستی و تخلف، به تداوم مدیریت شهری فعلی رای بدهید. » اصلاح طلبان معتقدند شهرداری تهران به هوای تازه نیازمند است. مدیریت شهری به مدیران خلاق و متخصص نیازمند است… یک « مثلث بحران» در شهرداری تهران، در هشت سال گذشته شکل گرفته است که اضلاع آن عبارتند از: بحران مالی، بحران حمل ونقل / ترافیک و بحران محیط زیست. شورای سوم و شهردار فعلی حتما باید به صورت شفاف به مردم پاسخ دهند که در این سه حوزه چه کرده اند. "

مطلب آقای دوستی در روزنامه شرق، شهریور ۹۲

حمله تند آقای دوستی و دشمنی وی با شهردار تهران در حالی است که وی پیشتر و دو سال قبل در مطلبی با عنوان" آقای قالیباف شهردار محترم تهران خدا قوت" در روزنامه اعتماد با تجلیل از شهردار پایتخت، وی را « فردی کارآمد و ارائه دهنده خدمات ارزنده» دانسته و خطاب به قالیباف می نویسد: " یکی از شهردارانی که در اجرای طرح های از پیش تعیین شده طرح جامع تهران قدم های اساسی برداشت حضرتعالی بودید که امیدوارم مسائل سیاسی کشور جنابعالی را از مسیر اصلی خدمت باز ندارد و با نیروهای کیفی بتوانید حلقه خدمت در تهران را تکمیل کنید. آقای شهردار، حضرتعالی گام های اساسی برداشته اید، تونل توحید، تونل صدر به نیایش، تکمیل اتوبان ها و بزرگراه ها که به دلایلی تعطیل شده بودند، ایجاد کمربند سبز تهران، احداث بوستان ها، پیشرفت مترو با وجود کارشکنی ها و BRT (که خدمتی شایسته بود) . اینجانب به عنوان یک شهروند که مدت ها در مدیریت شهری انجام وظیفه کرده ام، از زحمات شما تشکر می کنم. از طرفی شجاعت و ریسک پذیری بالای شما در مدیریت شهری به اینجانب حکم کرد… "

یادداشت آقای دوستی در روزنامه اعتماد، مرداد ۹۰ با عنوان" آقای قالیباف شهردار محترم تهران خدا قوت"

اوج تناقض آقای دوستی آنجاست که وی در یادداشت اخیر خود پروژه صدر را از نقاط ضعف قالیباف برمی شمرد اما در یادداشت گذشته خود آن را جزء گامهای اساسی قالیباف می داند.

به نظر می رسد که بهتر است آقای دوستی برای دشمنی با رقیب سیاسی دقت بیشتری بکند و فراموش نکند که شورایی که با حضور اکثریت اصلاح طلبان از سوی دولت اصلاحات منحل شد، محصول همین افراطی گری و سیاسی گری اعضایش بود بنابراین بهتر است که با مسائل شهری و شهرداری برخورد گزینشی، کینه توزانه و سیاسی و جناحی صورت نگیرید چه که همچون عملکرد دوستان آقای دوستی در شورای اول، دود آن به چشم مردم خواهد رفت و نیز عکس العمل رای دهندگان را در پی خواهد داشت.