به گزارش پارس به نقل از پرس تی وی، روزنامه اوسروتور رومانو در روز سه شنبه نوشت: « لحن این قدرت ها هر لحظه تندتر می شود و به نظر می رسد اقداماتی که توسط سازمان ملل نیز اتخاذ می شود، با نوعی حمله همه جانبه از سوی این قدرت ها مواجه شده است. »

این روزنامه می گوید که به نظر نمی رسد بازیگران مختلف بین المللی، تحقیقات سازمان ملل را به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر بگیرند. در ادامه این تحلیل آمده است که به نظر می رسد هر چه توافق و تعهد در این زمینه بوده، در حال زیر پاگذاشته شدن است.

در روز سه شنبه، ناظر دائم واتیکان در سازمان ملل در ژنو، خواستار احتیاط کردن در مورد ادعاهای مخالفان شد که دولت سوریه را مسئول این حملات می دانستند.

مونسیگنور سیلوانو توماسو در این زمینه گفت: « بهتر است که تا زمانی که مدارک کافی به دست نیامده است، در این مورد داوری نشود. »

او گفت: « دولت سوریه چه منفعت فوری در ایجاد چنین فاجعه ای داشته است؟ » وی در ادامه پرسید که سئوال واقعی این است که چه کسی واقعا از منافع این جنایت غیرانسانی سود می برد.

توماسی با اشاره به خرابی های ناشی از جنگ به رهبری امریکا در عراق و افغانستان گفت که مداخله نظامی هیچ نتیجه سازنده ای نداشته است.

درخواست برای اقدام نظامی علیه سوریه پس از آن مطرح شد که نیروهای مخالف مورد حمایت خارجی در سوریه، دولت بشار اسد را متهم کردند که در حمله به پایگاه های شبه نظامیان در محله های عین ترما، زملکا و جوبر در ۲۱ اوت از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است.

در همین حال، ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، از امریکا و دیگر متحدان آن خواسته است که مدارکی ارائه دهد که ثابت کند دولت سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است.

معلم گفت: « ما در حال شنیدن صدای طبل جنگ در اطرافمان هستیم. اگر آن ها می خواهند هر حمله ای علیه سوریه به راه بیندازند، من فکر می کنم بهانه سلاح شیمیایی، اصلا واقعیت ندارد. من از آن ها می خواهم که آن را ثابت کنند. »

سوریه از ماه مارس ۲۰۱۱، گرفتار ناآرامی های خونینی شده است. به گزارش سازمان ملل، از آغاز این درگیری ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شده اند.