به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: هیاتی از ایران به منظور پیگیری سرنوشت دیپلمات ایرانی عازم یمن می شود.

معاون وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه دولت یمن مسئول حفظ جان دیپلمات ایرانی است، افزود: سرنخ های اولیه ای در مورد ربایش نیکبخت وابسته اداری سفارت کشورمان در صنعا وجود دارد.

وی با تشکر از اقدامات فشرده وزارت خارجه و جهات ذیربط یمن گفت: مقامات یمن به ما اطمینان داده اند که موضوع با سرانجام خوش خاتمه خواهد یافت.

امیرعبداللهیان افزود: امیدواریم هر چه زودتر تلاش ها به نتیجه برسد و شاهد آزادی وابسته اداری سفارت کشورمان در صنعا باشیم.