مسعود میر کاظمی نماینده مردم تهران در گفت گو گو با خبرنگار پارلمانی پارس با اشاره به امتیاز استفاده از روسای جمهور گذشته در قبال برخی معضلات سیاست خارجی در دولت دکتر روحانی تاکید کرد: با در نظر گرفتن منافع ملی هر کس که دارای توانایی هایی برای امتیاز گرفتن به نفع ایران باشد به کار گیری ان در دولت دکتر روحانی مفید و موثر خواهد بود.

این نماینده مردم تهران در خصوص شروط بکارگیری روسای جمهور گذشته در قبال رفع برخی از معضلات سیاست خارجی اظهار داشت: تنها کسانی می توانند عهده دار حل مشکلات سیاست خارجی کشور باشند که در گذشته و در دولت خود حافظ منافع ملی بوده اند.

میر کاظمی با اشاره به سایر شروط بکارگری روسای جمهور گذشته تصریح کرد: نگاه و دیدگاه این اشخاص نباید حزبی و گروهی بوده و تنها باید نگاه ملی را برای رفع امور برگزینند.

وی تاکید کرد: مطمئنا استفاده از قدرت نفوذ کسانی که بتوانند در برخی از امور سیاست خارجه گام های مثبتی را برای کشور بردارند امری مطلوب خواهد بود که این مسئله خود حفظ منافع ملی در این اشخاص را طلب می کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نظام موظف به هم افزایی هم هستند تصریح کرد: مطمئنا برای حفظ منافع ملی نباید از هیچ اقدامی دریغ کرد و باید به این نکته توجه داشت که مصالح کشور را صالحینی باید رقم بزنند که سوابق چشم گیری در نظام دارند.

وی در ادامه با اشاره به نقش اصلاحطلبان در پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲ و حضورشان در عرصه سیاسی کشور تصریح کرد: اصلاحطلبان در شرایط فعلی دو گونه هستند یکی تندروها و دوم معتدلین.

میر کاظمی ادامه داد: برخی تندرو های اصلاحطلب کسانی هستند که در فتنه ۸۸ نقش داشته و هیچ اعلام موضع ای نکرده اند که به نظر بنده انها به هیچ وجه اجازه ورود به عرصه سیاسی کشور را ندارند و حتی مجلس هم در این رابطه مقابله خواهند کرد.

نماینده مردم تهران در پایان افزود: برخی از اصلاحطلبان هم هستند که نظر سیاسی داشته و به هیچ وجه اقدام ناشایستی از خود به جای نگذاشته اند که به گروه معتدلین معروفند.

میر کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا اصلاحطلبان معتدل می توانند در کابینه روحانی حضور داشته باشند در پایان خاطر نشان کرد: به نظر بنده اگر این گروه توانایی فعالیت در کابینه روحانی را داشته باشند می توانند گزینه های خوبی برای تصدی وزارتخانه ها باشند که مطمئنا مجلس در رای اعتماد به انها مشکلی نخواهد داشت.