به گزارش پارس به نقل از ایسنا، روزنامه یمن تایمز با اشاره به این خبر افزود: احمد عبدالکریم، مدیر اداره امنیت صنعا گفت که نیروهای امنیتی مبادی ورودی و خروجی صنعا را تحت نظر دارند.

به گفته وی خودروی این دیپلمات ایرانی (یکشنبه گذشته) در منطقه دیپلماتیک پایتخت یمن توسط مردانی مسلح متوقف شده و وی بعد از خارج شدن از خودرو به مکانی نامعلوم برده شده است.

عبدالکریم گفت که « ممکن است القاعده در این آدم ربایی دست داشته باشد» اما نمی تواند دخالت این گروه در این حادثه را تایید کند.

وی افزود: شاید مرتکببین این اقدام قصد تیره کردن روابط یمن و ایران را دارند.

محمد الخالد، یک کارشناس و تحلیلگر امنیتی گفت که این حادثه نشان دهنده خلاء شدید امنیتی در یمن است.