امان‌‌الله قرایی مقدم ، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در تشریح عذرخواهی، یکی از شیوه‌های جبران خسارت در بروز اتفاقاتی همچون سانحه درگذشت دونفر از خبرنگاران محیط‌‌ زیست به «پارس‌نیوز» اظهارداشت: عذرخواهی از گناه مرتکب شده، بدتر است چراکه در علم جامعه‌شناسی اهمیت عذر خواستن پیش از وقوع حادثه است. تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های موجود مهم‌ترین اصل است به دلیل آنکه پس از وقوع خسارت، عذرخواهی فایده ندارد. 

وی افزود: سانحه اخیر و فوت خبرنگاران جوان کشور بی‌شک به دلیل عدم زیرساخت‌های کافی بوده‌است. رییس سازمان محیط زیست هنگامی از چندین خبرنگار برای بازدید یک مکان دعوت می‌کند، وظیفه دارد تمهیدات سفر و تجهیزات آن را به خوبی فراهم آورد چراکه در صورت بروز مشکل عذرخواهی جبران‌ناپذیر است. درست همانند شرایط حال حاضر که عذرخواهی بی فایده و موجب بازگشت جان دو عزیز از دست رفته نمی‌شود.

قرایی مقدم تصریح کرد:عبور و مرور از جاده‌ای که از قبل می‌توان حدس زد برای چه وسیله‌ نقلیه‌ای مناسب است و با یک اتوبوس زوار در رفته نمی‌توان از آن عبور کرد ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان است. حال نیز جبران این سهل‌انگاری با یک عذرخواهی ساده حل نمی‌گردد و تنها با دادگاهی عاملان این اتفاق تسکین می‌یابد.

*نظارت بر رفتار مسئولان سهل‌انگار مطالبه مردم است

این جامعه‌شناس همچنین خاطرنشان کرد: دختر جوان یک خانواده از دست رفته است و اگر تمامی مسئولان تک به تک عذرخواهی کنند، او هرگز باز نمی‌گردد. همین امر گواه بر این است که عذرخواهی بی‌فایده و ببخش به سادگی ممکن نیست.

وی یادآورشد: نظارت و کنترل بر حادثه‌های تلخ وقوع پیوسته و همچنین جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی بیش‌تر از عذرخواهی حائز اهمیت است. لذا در شرایط کنونی بیش‌از آنکه مردم و خانواده‌های داغدار نیازمند عذرخواهی لفظی یک مسئول باشند، نیازمند محاکمه و آینه عبرت شدن آن برای سایر مسئولان سهل انگار هستند.

قرایی مقدم در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: جامعه با بروز کوتاهی در انجام امور، دردمند‌ شده است. ضرورت دارد تا بر انجام کلیه وظایف نظارت و کنترل شکل گیرد.