انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۷ صبح 28 خردادماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت.

انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان در استان های تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران برگزار شد.

 

نام کاندیدا

تعداد آرا

تهران

 

 

 

 

 

 

قم

 

 

خراسان رضوی

 

 

مازندران