محمد جواد ظریف و هیئت همراهش به منظور شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا وارد ترکیه شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این اجلاس پیرامون دکترین همسایگی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی و سیاست‌های کشورمان در این خصوص را تشریح خواهد کرد.