سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت با صحاب رسانه گفت:  ۳.۵ میلیون واجد شرایط برای شرکت در انتخابات در خارج از کشور داریم.

وی افزود: یک میلیون تعرفه رای برای وزارت خارجه اختصاص داده شده است، تاکنون حدود ۶۷۹ هزار برگه تعرفه رای به نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور ارسال شده است.

خطیب زاده تصریح کرد: در ۱۳۳ نمایندگی ایران ۲۳۴ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است. تحقیقا در تمام کشور‌هایی که دارای نمایندگی هستیم یک و یا بیش از یک صندوق رای در نظر گرفته شده است و در سه کشور از جمله کانادا امکان برگزاری انتخابات فراهم نشد.

وی یادآور شد: هموطنان ایرانی در کانادا می‌توانند با مراجعه به نقاط مرزی کانادا و آمریکا در انتخابات شرکت کنند، چرا که در این مناطق با هماهنگی‌های انجام شده صندوق اخذ آرا در نظر گرفته شده است.