جلال خوش‌چهره ، فعال سیاسی درباره نقش رسانه‌ها در فضای انتخاباتی این روزها به «پارس‌نیوز» اظهارداشت: برای تشریح نقش رسانه‌ها در میدان انتخابات می‌بایست در وهله نخست مرجعیت و اعتبار آن‌ها نزد مخاطبان را سنجید. اینکه رسانه‌ها توانسته باشند در طول چندسال گذشته، همچنان ارزش و صحت مطالب خود را حفظ کنند، گامی مهم است که حالا می‌تواند در بزنگاهی همچون انتخابات به آن‌ها ارجعیت دهد. 

وی افزود: درمیدان انتخاباتی، کلیه رسانه‌ها باید ناظر بی طرف و شریک منصف ماجرا باشند. به طورحتم حقیقت‌گویی و صحت اخبار می‌تواند رقبت را در مخاطب ایجاد و موجب مشارکت حداکثری گردد. 

او تصریح کرد: درحال حاضر مصونیت حرفه‌ای برخی رسانه‌ها کاهش یافته و به موجب این امر دست‌شان نیز در بازنشر خبر بسته شده است. گزارش‌گری هریک از کاندیداها و پرداختن به حواشی انتخابات موضوعی‌ست که این روزها بیشتر به چشم می‌خورد این درحالیست که نقش رسانه‌ها، آگاهی و میانجی‌گری بی‌طرف است. 

*مردم ناظران منفعل انتخابات نباشند/ مشارکت حداکثری شکل‌گیرد

این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان کرد: نشر افکار عمومی در نقد و بررسی برنامه‌های کاندیداها، یکی از بارزترین نقش رسانه‌‌ها در فضای انتخابات است. بنابراین ضرورت دارد کلیه این نشریه‌ها به شرح افکار عمومی و مطالبات آن‌ها بپردازند. 

او یادآور شد: نقش نادرست برخی رسانه‌ها موجب شده تا علی‌رغم تمامی حواشی انتخابات اما هنوز مردم آن‌ را یک اصل و دغدغه تلقی نکنند و تنها به عنوان ناظرانی منفعل به بررسی سخنان کاندیداها بپردازند.

این فعال سیاسی ضمن بیان اینکه  نقش رسانه‌ها در مقایسه با ادوار انتخاباتی گذشته بسیار کاهش یافته و از بررسی مطالبات افکار عمومی دور مانده‌است، متذکر شد:  بی‌شک میانجی‌گری بی طرف و شریک منصف بودن این فضا می‌تواند انگیزه برای حضور هرچه بیشتر را در مردم ایجاد کند. 

وی بیان کرد: یک رسانه کثیرالانتشار نباید رویکرد یک جانبه‌گرا داشته باشد و به دور از کارکرد رسانه بی‌طرف، اخبار را نشر دهد‌. متاسفانه گسترش چنین فضایی در رسانه‌‌ها موجب شده تا امروز همانند سال‌های گذشته شور انتخاباتی نباشد و مردم تنها در پی گوش سپردن به سخنان کاندیداها باشند. 

خوش چهره در پایان این گفت‌وگو عنوان کرد: ضرورت دارد تا در روزهای باقی‌مانده، رسانه‌‌ها با بی‌طرفی و نشر افکار عمومی شور انتخاباتی را تشدید و مشارکت حداکثری را ایجاد کنند.