سیداحسان قاضی زاده هاشمی گفت: مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روزهای هفدهم؛ بیست و یکم و بیست و پنجم خرداد ماه با اجرای مرتضی حیدری برگزار خواهد شد.