به دنبال برگزاری مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدا‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما ، برنامه‌های هر کدام از کاندیدا‌ها مشخص شد.

زمان پخش برنامه‌های تبلیغاتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما به شرح زیر است:

تلویزیون

سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه یک

چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو

چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه دو

پنج شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱:۰۰ از شبکه جام جم

جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه یک

شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه پنج

یکشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه چهار

مناظره اول: دوشنبه ۱۷ خرداد از شبکه یک

سه شنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه سه

پنج شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو

پنج شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه دو

مناظره دوم: جمعه ۲۱ خرداد از شبکه یک

یکشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه یک

دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱:۰۰ از شبکه جام جم

مناظره سوم: سه شنبه ۲۵ خرداد از شبکه یک

چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه خبر

رادیو

جمعه ۷ خرداد ساعت ۹ از رادیو اقتصاد

شنبه ۸ خرداد ساعت ۱۶ از رادیو اقتصاد

یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۱۹ از رادیو جوان

دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ از رادیو جوان

چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۲۲:۴۵ از رادیو ایران

پنج شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۷ از رادیو فرهنگ

جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۷:۰۰ از رادیو فرهنگ

دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ از رادیو جوان

پنج شنبه ۱۳ خرداد ساعت۱۷:۰۰ از رادیو فرهنگ

سه شنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۸ از رادیو ایران

چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۷:۱۰ از رادیو ایران

پنج شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۲۲:۴۵ از رادیو ایران

نخستین برنامه حجت الاسلام سیدابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی روز سه شنبه ۱۱ خرداد از رسانه ملی پخش می‌شود.