احسان قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: پس از اعلام اسامی افراد تأیید شده از سوی شورای نگهبان، تصمیمات برای تعداد مناظره‌ها و کم و کیف آن در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گرفته و اطلاع رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون بحث‌های زیادی در خصوص فضای مجازی و استفاده از پلتفرم‌های داخلی انجام شد و دستورالعملی در این خصوص تهیه و به نامزدها اعلام خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی گفت: بناداریم یا یک نگاه عادلانه برای همه نامزدهایی که وارد عرصه انتخابات شده اند صفحه‌های مجازی تشکیل شود تا محتواهایی که از سوی نامزدها و ستادهای تبلیغاتی آن‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد در آن صفحه‌ها بارگذاری شود.

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تبلیغات نامزدها تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز فرآیند رأی گیری ادامه خواهد داشت گفت: چنانچه نامزد یا ستادی در زمان ممنوعیت، تبلیغاتی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و این تخلف هم از سوی کمیسیون به شورای نگهبان و مراجع قضایی منکعس خواهد شد.