روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به اشاره به افزایش غیرقانونی قیمت نان و عدم ایفای وظایف دولت در این باره اظهار داشت: متأسفانه در حوزه کنترل قیمت‌ها دولت در اکثر حوزه‌ها ناموفق بوده و عملکرد بسیار ضعیفی را داشته است و عملاً بازار رها شده و مغازه‌داران قیمت‌های متفاوتی را به مشتریان اعلام می‌کنند.

وی افزود: این نگرانی وجود دارد افزایش‌های بی‌موقع و حساب نشده مانند افزایش قیمت نان در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی هستند باعث صدمات سنگینی به وضعیت معیشتی خانوارها شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: افزایش قیمت نان در آستانه برگزاری انتخابات ممکن است مشکوک  باشد که حکایت از اهداف سیاسی پشت پرده دارد.