فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «پارس نیوز» ضمن اشاره به لزوم لغو تحریم ها توسط آمریکا به بیانیه مجلس اشاره کرد و افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجلس شورای اسلامی کاملا مبرهن و روشن است. براساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها استراتژی نظام مشخص شد که حتی در مباحثی که بین دولت و مجلس به وجود آمد مقام معظم رهبری تاکید فرمودند این قانون خوبی است و باید رعایت شود.

وی ادامه داد: این سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. اما اتفاقاتی که بعد از تصویب این قانون افتاد به ویژه در روزهای گذشته به طورمثال چراغ سبزهایی که آمریکایی ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نشان می دهند، یا پیام هایی که توسط افراد به دستگاه دیپلماسی و سایر نهادها داده می شود مبین این واقعیت است که مسیر پیش گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران درست و حق است و براساس معیارهای تعیین منافع ملی این گا ها برداشته می شود.

مالکی عنوان کرد: اخیرا بایدن و وزیرامورخارجه دولتش نیز اعلام کردند که از بازگشت به برجام استقبال می کنند. اما مذاکره برای چیست؟ مگر زمانی که ترامپ به جامعه جهانی و سازمان ملل و به ویژه به غربی ها بی احترامی کرد و از برجام خارج شد، اقدامی گام به گام و همراه با مذاکره بود که امروز می خواهند با مذاکره برگردند؟ این رویکرد و درخواست معنا و مفهومی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که آمریکایی ها باید اشتباهاتشان را بپذیرند و سیاست های اشتباه ترامپ را کنار بگذارند. مسیری که بیش از 1500 از اقلام مختلف را بر روی ایران بست و این اقدام خلاف قوانین بین المللی بود. تمام کشورها نیز در سیاست های غلط و منسوخ شده آمریکا همراه بودند.

او درانتها خاطرنشان کرد: اما امروز بایدن باید جبران کند و اولین بازتاب جبران نیز نشان دادن آمریکا به عنوان یک کشور واقع بینانه است. آمریکا باید به برجام برگردد و تحریم ها را لغو کند و این سیاست قطعی و مشخص ایران است.