سعید خطیب زاده با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:

مشارکت جامع راهبردی  ایران و چین  از امروز وارد مرحله جدیدی شد.

گزاره برگ در خصوص "برنامه همکاری جامع ایران و چین" که امروز به امضاء وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین رسید.

خطیب زاده: مشارکت جامع راهبردی ایران و چین از امروز وارد مرحله جدیدی شد